logoengelsmanao

 

  advies ontwerp2 aanleg onderhoud boomverzorging

  088 5474747         

info@engelsmanhoveniers.nl          

De Groene Flits

Abonneer u nu op onze nieuwsbrief.

daktuin aOnderhoudsbeoordeling

Uw tuin of groenvoorziening wordt onderhouden, maar u wilt de kwaliteit van het onderhoud laten beoordelen. Mogelijk bent u niet tevreden over de huidige staat van onderhoud of wilt u laten bepalen of met het huidige onderhoud het gewenste eindbeeld van uw tuin of groenvoorziening zal worden bereikt. Neem dan contact met Engelsman Hoveniers B.V. op voor een beoordeling van de staat van het huidige onderhoud van uw tuin of groenvoorziening.

Bij de uitvoering van een onderhoudsbeoordeling door Engelsman Hoveniers B.V. wordt:

  • een inventarisatie van de kwaliteit van het uitgevoerde onderhoud gemaakt;
  • bepaald of de gemaakte afspraken worden nagekomen conform de offerte of het beheersplan;
  • beoordeeld of het vakinhoudelijk niveau van uitvoering van voldoende kwaliteit is;
  • gecontroleerd of het onderhoud wordt uitgevoerd conform de huidige wetgeving en milieuvoorschriften.

Engelsman Hoveniers B.V. kan u met een onderhoudsbeoordeling een deskundige onderbouwing van uw wensen of argumenten geven om in overleg te gaan met de uitvoerende partij van het onderhoud van uw tuin of groenvoorziening.