GARANTIE

Engelsman Hoveniers B.V. levert vakwerk in groen, gegarandeerd.

Deze uitspraak kunnen wij onderbouwen doordat wij bij de eerste lichting hoveniers behoren die Groenkeur gecertificeerd zijn. Bovendien zijn wij op dit moment de enige hovenier in de regio Haaglanden die beschikken over drie Groenkeur certificaten (Tuinaanleg & Tuinonderhoud, Groenvoorzieningen en Boomverzorging).
Het Groenkeur kwaliteitsmerk is tot stand gekomen in samenwerking met consumentenorganisaties en de groenbranche en is een onafhankelijk, gerespecteerd en betrouwbaar selectiecriterium voor de groene sector. Het keurmerk bevordert het vakmanschap van groenprofessionals onder meer door beoordelingsrichtlijnen en nazorg door bepalingen over garantie en een geschillencommissie.


Overige kwaliteitswaarborgingen:

  • We zijn tevens gecertificeerd volgens ISO 9001 en VCA+.
  • Alle medewerkers van onze firma zijn in het bezit van de vereiste vakdiploma's en  houden zich continue op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het vakgebied. Voorbeelden van de vakdiploma's:

- Hoveniersdiploma;
- Gewasbescherming A en B voor specialisten;
- Gedragscode Flora & Faunawet, niveau 1, 2 en 3.

  • We zijn een Aequor erkend opleidingsbedrijf.
  • We staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 27158940.

groenkeur certificaten  vca b

 

 

 

 

 

 

groenkeur gecertificeerd