Controle

Het is van belang om een goede beoordeling te kunnen maken over de conditie en de structuur van de boom, omdat bomen in onze omgeving met allerlei factoren te maken hebben die invloed hebben op de ontwikkeling van de boom. De groeiomstandigheden zijn vaak verre van optimaal door invloeden van de mens. Door controle en waar nodig ingrijpen kan het gewenste eindbeeld van de boom veilig bereikt worden.De boomspecialisten van Engelsman Hoveniers B.V. kunnen in dit kader een visuele boomcontrole (VTA, Visual Tree Assessment) uitvoeren. Hierbij wordt gelet op biologische symptomen (onder andere blad, scheutlengte, schimmels en aantastingen, etc.) en mechanische symptomen (onder andere scheefstand, beschadigingen, uitzakkende takken, etc.).
De gegevens die uit de controle naar voren komen kunnen worden gebruikt om de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen in kaart te brengen en voor het maken van onderhoudsplanningen.

Zorgplicht

Alle boomeigenaren hebben een zorgplicht voor de bomen die op hun grond staan.  Een eigenaar is wettelijk verplicht om de bomen regelmatig te laten controleren. Door deze controle moet duidelijk worden of de bomen risico’s geven met betrekking tot veiligheid.

knotwilgen 2aWe maken onderscheid tussen:

  • algemene zorgplicht
  • verhoogde zorgplicht
  • onderzoeksplicht

De algemene zorgplicht houdt in dat de boomeigenaar moet kunnen aantonen dat er een regelmatige en systematische boomcontrole door een deskundige is uitgevoerd.
De verhoogde zorgplicht houdt in dat de boomeigenaar moet kunnen aantonen dat er ten minste één keer per jaar een controle wordt uitgevoerd. Deze zorgplicht geldt voor bomen met een hoge gevaarzetting zoals langs drukke wegen of in stadscentra.
De onderzoeksplicht is van toepassing op bomen waaraan gebreken zijn geconstateerd (visueel). De eigenaar is verplicht deze bomen verder te laten  onderzoeken om een degelijk en verantwoord advies te krijgen over het onderhoud van de betreffende boom.