logoengelsmanbv

 

  advies ontwerp aanleg onderhoud boomverzorging2

  088 5474747         

info@engelsmanhoveniers.nl          

Snoeiwerk

Bij bomen kunnen we de volgende drie soorten snoeiwerkzaamheden onderscheiden: begeleidingssnoei bij jonge bomen en onderhoudssnoei of kroonverzorging bij volwassen bomen (bomen van ca. 15 jaar en ouder) en vormsnoei. De specialisten van Engelsman Hoveniers B.V. kunnen u adviseren welke werkzaamheden nodig zijn en deze werkzaamheden vakkundig voor u uitvoeren.

Begeleidingssnoei

De essentie van begeleidingssnoei is om een veilige, vitale en duurzame boom te verkrijgen. De begeleidingssnoei vindt plaats in de jeugdfase van de boom waarbij dusdanig wordt gesnoeid dat een takvrije stam wordt verkregen. Als de gewenste takvrije stamlengte (langs wegen doorgaans zeven à acht meter) is bereikt na een aantal snoeibeurten, wordt de begeleidingssnoei beëindigd.

Onderhoudssnoei of kroonverzorging

In de volwassen fase en de eindfase van een boom heeft onderhoudssnoei of kroonverzorging als doel de veiligheid van de omgeving te vergroten. De snoei is gericht op het voorkomen van schade.

Vormsnoei

Het in vorm snoeien van bomen wordt toegepast uit esthetisch of cultuur historisch oogpunt, om de omvang van de boom in toom te houden of andere redenen. Onder vormsnoei valt onder andere kandelaberen, knotten, leiden en scheren.
Kandelaberen is een omstreden snoeitechniek, waarbij de takken van een boom op latere leeftijd sterk ingekort worden (meer dan 50% van de lengte). In sommige gemeenten is hiervoor een kapvergunning nodig.

Bij knotten wordt de kruin van de boom periodiek verwijderd (een veel gebruikte techniek bij bijvoorbeeld knotwilgen en bolacacia’s en –catalpa’s).
Bij leiden worden de twijgen van een boom in de gewenste richting geleid en de niet gewenste twijgen weggehaald.
In sommige gevallen worden bomen regelmatig in vorm geschoren.

 

Arrow
Arrow
Slider